kevin Thompson, vice ordförande för Kommunal i Stockholms län.Kevin Thompson.
Foto: Agnes Stuber

Ungefär 3 700 slumpmässigt utvalda medlemmar i Kommunal som arbetar inom äldreomsorgen i Stockholms län har deltagit i en telefonenkät om sin arbetsmiljö. Undersökningen visar att omkring 30 procent anser att verksamheten är så underbemannad att äldres hälsa riskeras varje vecka.

Totalt är de som arbetar inom privat verksamhet minst nöjda med sin arbetssituation. Samtidigt upplevs bemanningen som sämre i kommunal än i privat verksamhet, även om skillnaderna är små. Mest nöjda med verksamheten är de som arbetar inom non-profitverksamhet, som ideella föreningar och stiftelser.
   – Man kan välja att säga att non-profit vann. Men då missar man poängen. Poängen är att det är bedrövliga resultat nästan oavsett driftsform. Det är för att man har en upphandlingsform där man varje gång vill sänka kostnaderna. Det blir en nedåtgående spiral, säger Kevin Thompson, vice ordförande för Kommunal i Stockholms län.

Undersökningen visade också att det är vanligt med visstidsanställningar, timanställningar, delade turer och deltidstjänster.
  – Även kommunerna har usla siffror. Andelen som har visstidsanställningar är skyhög, andelen på timanställningar är skyhög, och den andel som anser att den låga bemanningen leder till att de äldres hälsa riskeras är ju minst sagt nedslående. Vi har under lång tid hävdat att om man vill ha en bra omsorg så måste man bygga utifrån bra arbetsvillkor för personalen, säger Kevin Thompson.