De thailändska bärplockare som jobbade för bemanningsföretaget M Phoenix Enterprise i västerbottniska Hällnäs och värmländska Lesjöfors och hamnade i konflikt angående lönerna, var inhyrda av det svenska företaget Ståls plantering och röjning. Nu får företaget kritik på en rad punkter från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket anser bland annat att det saknas dokumenterade riskbedömningar, att arbetsförhållandena inte regelbundet undersöks, att det finns anställda i arbetsledande positioner som inte har tillräckliga kunskaper som arbetsmiljölagstiftningen och att nödvändig information inte är översatt till ett språk som arbetarna förstår. Det allvarligaste tycker Arbetsmiljöverket är att det finns risker med bilarna som används i arbetet.
  – Det är risker i trafiken och det har ju inträffat flera olyckor i Västerbotten i sommar med bärplockare. Jag tror inte att det har gällt Ståls i de fallen men det är viktigt att man har vissa riktlinjer både gällande bilarnas standard och när man är ute och kör, säger Helén Nyström, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Det är M Phoenix Enterprise och inte Ståls plantering och röjning som har arbetsgivaransvaret för bärplockarna. Om någon skadar sig på jobbet är det också arbetsgivarens ansvar. Men den som hyr in arbetskraft har ansvar att se till att arbetsmiljön är säker.
  – Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar även dem, säger Helén Nyström.
  Inspektionen på Ståls plantering och röjning ägde rum mitt under konflikten med lönerna, men var planerad sedan tidigare. Den ingår i en riktad kontroll mot bärplockarföretag i Västerbotten. I år har Arbetsmiljöverket inspekterat två företag, nästa år blir det fler. Oavsett vilka svar som Ståls plantering och röjning lämnar till Arbetsmiljöverket kommer det bli en till inspektion på företaget nästa sommar.

De nuvarande bristerna har företaget till mitten på december på sig att åtgärda.