I början på augusti skrev KA om boendet i Karlstad där personalen efter fem års trakasserier från en anhörig fick nog och gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket. Den utlösande faktorn var att den anhöriga installerade fem kameror i vårdtagarens lägenhet för att kunna övervaka personalens arbete.
  Det hade föregåtts av flera år där den anhörige på olika sätt lagt sig i arbetet, trakasserat och hotat personalen. Den dåliga arbetsmiljön har lett till att arbetsgruppen har mått dåligt och i vissa fall till sjukskrivningar. I anmälan skrev personalen att de inte längre orkade jobba kvar.
  Kommunen tog tag i situationen på olika sätt. Bland annat så lät man vikarier gå in och jobba hos den aktuella vårdtagaren för att avlasta den ordinarie personalen. Men enligt Arbetsmiljöverket finns det vikarier som redan efter en månad uttryckt att de inte orkar mer.

I början på september gjorde Arbetsmiljöverket tillsammans med Inspektionen för vård och omsorg ett besök på arbetsplatsen. Det ledde till att kommunen fick en så kallad underrättelse om att de måste vidta vissa åtgärder. Om de inte har gjort det i senast den 15 december kan Arbetsmiljöverket kräva att arbetet hos vårdtagaren stoppas.
  – Arbetssituationen är ju ganska svår, att vara övervakad, kritiserad och ifrågasatt hela tiden samtidigt som man gör sitt jobb. Det är väldigt svårt att försvara sig mot och den anhörige är inte särskilt mottaglig för argument utan har sin bild, säger Lena Boman, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket kräver bland annat att ingen annan än vårdtagaren och personalen får befinna sig i lägenheten när arbete ska utföras, att kamerorna täcks över när personalen är där och att det upprättas en policy för anhörigkontakter.
  – Vi är ju inte intresserade av att förbjuda något utan vi vill att villkoren ska uppfyllas. Uppfyller kommunen inte kraven så kan de ju inte heller följa lagstiftnigen. Vi tycker väl att kommunen kunde ha varit tuffare från början, det här har ju pågått i flera år, säger Lena Boman, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Men Inga-Maj Thyberg, vice ordförande i Kommunals sektion för Vård och omsorg i Karlstad, tycker att Arbetsmiljöverket är för hårda. Hon förstår inte hur flera av kraven ska uppfyllas och säger att det inte går att förbjuda arbete hos vårdtagaren.
  – Man kan undra hur de tänker då, det är ju så att kommunen är skyldig att ge vård. Man får försöka hitta lösningar. Det finns en arbetsmiljölag och en socialtjänstlag och det är inte helt ovanligt att de krockar. Som jag ser det nu så det finns det ingen lösning, säger Inga-Maj Thyberg.

Hon ställer sig frågande till att det skulle gå att kräva att den anhörige inte får vara på plats när personalen är där, eftersom det är en lägenhet som vårdtagaren hyr och därför räknas det som ett hem. Av samma anledning undrar hon om personalen på eget bevåg kan täcka över kamerorna.
  – Om personalen fått tillåtelse att täcka över kamerorna är det väl inga problem, men frågan är om de får det. Jag tror inte att Arbetsmiljöverkets krav kan trolla fram en lösning. Så länge som den anhörige finns kvar så finns problemen kvar, säger Inga-Maj Thyberg.
  Senast den 4 november ska kommunen ha svarat Arbetsmiljöverket.