En utgångspunkt för rapporten som publiceras idag (måndag 28 oktober) är tanken om att kvalitetsutveckling sker i samspel mellan anställda och deras chefer. Men enligt rapporten saknas ofta förutsättningar för utvecklingen av ett gott ledarskap.  Förbunden har gjort varsin egen undersökning till rapporten för att få med både chefernas och de anställdas perspektiv.

Drygt hälften av cheferna som deltagit i Visions undersökning säger att de har för många underställda för att kunna vara goda, närvarande ledare. Cheferna saknar ofta tid till att möta sina anställda och få dem att delta i verksamhetsutvecklingen, enligt rapporten.
  Den bilden bekräftas av Kommunals undersökning. Enligt den har en tredjedel av personalen inte haft medarbetarsamtal under det senaste året, och nästan var tredje tillfrågad anser att bemanningen på arbetsplatserna är för låg. Det får som konsekvens att personal inte hinner komma med idéer om hur verksamheten kan utvecklas till det bättre, utan i stor utsträckning bara hinner göra det nödvändigaste.

Att omkring en femtedel av de anställda har tillfälliga anställningar innebär också att känslan av delaktighet i verksamheten uteblir, vilket innebär att färre goda idéer om hur verksamheten kan bli bättre kommer fram.