Hon blev utsedd av regeringen i somras men var på sitt första mål i Arbetsdomstolen i torsdags.
  – Tidigare mål som jag skulle döma i har slutat i förlikning. Men nu var det dags för min debut, säger hon.
  Målet handlade om en tolkning av ett kollektivavtal när det gäller rätten till föräldralön.

Kollektivavtalstexter är hon van att läsa. Lagtexter tycker Lenita Granlund är lite svårare att förstå ibland.
  – De kan ju vara skrivna på ett ålderdomligt och komplicerat språk. Så då gäller det att tänka till lite extra, säger hon.
  När Lenita Granlund svor eden som domare hade hon lagboken på bordet mellan sig och huvuddomaren Catherine Lilja. Huvuddomaren läste upp eden och Lenita Granlund fick säga efter.
  – Jag behövde inte lägga handen på lagboken men det kändes ändå som att jag gjorde det bildligt, berättar hon.

Arbetsdomstolen är en specialdomstol som prövar arbetsrättsliga tvister. Domstolen leds av erfarna jurister som är domare. De är ordförande eller vice ordförande vid de mål som prövas.
  Utöver dessa så deltar normalt sex ytterligare ledamöter som också kallas domare. Dessa utses av regeringen, och är föreslagna av parterna på arbetsmarknaden, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivareverket, LO, TCO och SACO.
  Några av de utsedda anses vara opartiska och ska varken företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.
  De utsedda domarna är indelade i grupper för olika veckodagar. Lenita Granlund kallas in till mål som äger rum på torsdagar.