Anders Gudmundson, forskare vid Lunds universitet.Anders Gudmundsson.

Vad är det du och dina kollegor ska undersöka?
  – Vi ska undersöka om det finns något samband mellan användningen av rengöringssprayer och luftvägsproblem och astma. Det finns viss vetenskaplig forskning som antyder att det kan finnas ett sådant samband.

Hur kommer ni att gå tillväga?
  – Vi kommer låta 100 städare utföra sitt arbete med och utan rengöringssprayer. Sedan kommer de få andas in i en maskin som kan fånga upp vätskedroppar och de kommer vi sedan att analysera och jämföra. Sprayerna innebär ju att kemikalier sprids i luften och vi kommer att mäta halterna av kemikalier i dropparna, och göra personliga provtagningar ute på fältet då vi följer med städare och mäter halten av kemikalierna i städmiljön.

Vad kommer forskningen att leda till rent konkret?
  – Man kan säga att det här bli en slags grundforskning om hur man påverkas av de här kemikalierna i luften. Vi kommer att samarbeta med fackliga företrädare och leverantörer av rengöringsprodukter och det vi kommer fram till vill vi ju kommunicera till dem. Det kan bli så att vi för fram vissa rekommendationer om hur och var man bör använda de här sprayerna.

Ni kommer också att studera hur användningen av rengöringssprayer påverkar städarnas fysiska arbetsbelastning.  Varför då?
  – Det finns fördelar med att använda rengöringssprayer, det kan till exempel vara enkelt att dosera sprayen. Alternativet till sprayerna är att använda sig av pulver som blandats ut i vätskeform, och det kan vara mer fysiskt ansträngande att städa med sådana produkter.

AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring avsätter årligen 150 miljoner kronor till forskning och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga arbetsskador och ohälsa inom kommuner, landsting och det privata näringslivet.
AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och förvaltar de kollektivavtalade försäkringarna i Sverige.