Förra veckan ändrade sig Moderaterna i frågan om Lagen om valfrihet ska bli obligatorisk eller inte, och röstade igenom på sin partistämma att kommunerna ska tvingas införa LOV inom hemtjänsten. Nu är det dags för Kristdemokraterna att ändra sig– men åt andra hållet. Kristdemokraterna har varit de främsta förespråkarna för obligatorisk LOV och äldreminister Maria Larsson (KD) har tidigare sagt att det kan bli en tvingande lagstiftning 2014. Men på fredagen meddelade hon i Svenska Dagbladet att KD:s partistyrelse har ställt sig bakom ett förslag om att LOV inte längre bör bli obligatoriskt.
   – I många medelstora kommuner har lagstiftningen fungerat perfekt, men begränsningarna har visat sig i stora kommuner och i små kommuner. I stora kommuner är problemet att det blir alldeles för många alternativ att välja mellan. De äldre känner sig perplexa när de får hem en katalog med 130 utförare. I små kommuner har man ibland haft svårt att hitta utförare, och då fortsätter ju det kommunala monopolet, säger Maria Larsson till Svenska Dagbladet.

Hon anser fortfarande att kommunerna ska ge flera alternativ att välja mellan för de äldre, men öppnar upp för att det kan ske på andra sätt än genom LOV – exempelvis genom Lagen om offentlig upphandling eller med ramavtal. Kommunerna ska ha friheten att välja vilket system de använder sig av, eftersom förutsättningarna ser olika ut i olika kommuner.

Just nu pågår en statlig utredning på initiativ av Maria Larsson som tittar på LOV, bland annat frågan om obligatorisk lagstiftning. Resultatet ska presenteras i mitten på januari 2014.