Förslaget om en investeringsplan för EU har skapat en spricka inom Europafacket. En majoritet av medlemsförbunden vill se en fond som alla medlemsländer bidrar till och vars pengar kan användas till investeringar och jobb i krisländerna.

Europafacket tycker att under en tioårsperiod ska medlemsländerna bidra med motsvarande 2 procent av BNP inom EU.
   Svenska LO har motsatt sig ett förslag om att Sverige skulle skicka pengar till en EU-fond för investeringar i andra länder.
   – Det är inte ett seriöst förslag. Vi skulle aldrig få gehör för det hos politikerna i Sverige. De skulle inte ta oss på allvar om vi föreslog det, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Han tycker att det skulle vara okej om medlemsländerna istället investerade motsvarande summa i respektive land.
   – Därför föreslog jag i mitt 1 Maj-tal att Sverige ska investera 70 miljarder i nya jobb. Inget annat förbund inom Europafacket har föreslagit något motsvarande i sina hemländer.

Till Europafackets styrelsemöte i veckan hade ledningen presenterat ett kompromissförslag som LO var beredd att stödja.
   Det gav utrymme för avräkning för nationella investeringar och lämnade öppet för hur bidragen till den europeiska fonden inom Europeiska Investeringsbanken samlades in, till exempel genom skatter som en finansiell transaktionsskatt.
   – När jag åkte till Bryssel trodde jag att det var för att reservera mig. Men jag blev glad över kompromissförslaget och att jag som förste talare kunde säga att LO stöder detta. Tyvärr var det andra förbund som tyckte att kompromissförslaget hade gått för långt åt vårt håll, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Efter fem timmars debatt kunde Europafackets styrelse enas om att kräva investeringar motsvarande 2 procent av BNP i EU under en 10-årsperiod.
   Detta blir också det budskap Europafacket framför till EU:s toppmöte som nu pågår.

Men diskussionerna inom Europafacket fortsätter om hur investeringsplanen bör se ut i detalj. En arbetsgrupp ska försöka hitta ett förslag alla kan enas om till ett extra styrelsemöte om ett par veckor.