– Det finns inga biologiska skäl till att kvinnor oftare drabbas av belastningsskador, säger Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle som författat rapporten.

Att arbetsmarknaden är könssegregerad, och att kvinnor ofta arbetar inom vård- och omsorgsyrken som innehåller många tunga lyft och repetitiva moment, förklarar till stor del kvinnors högre ohälsotal. Men även när kvinnor och män har samma yrke drabbas fler kvinnor av belastningsskador, och det har att göra med vem som gör vad på en arbetsplats. Svend Erik Mathiassen och hans kollegor har sammanställt vetenskaplig forskning och slutsatserna är tydliga: kvinnor gör det upprepande arbetet oftare än män, medan männens arbetsuppgifter ofta är mer varierade. Varför fördelningen av arbetsuppgifterna ser ut så kan Svend Erik Mathiassen bara spekulera om:
   – Det kan finnas kvar en massa genusrelaterade idéer om vad kvinnor och män kan, och vad de vill göra. Det kan också handla om hur män och kvinnor definierar sin egen roll, det kan vara så att kvinnor tar på sig vissa arbetsuppgifter.

Den sammanställda forskningen i rapporten visar att det saknas belägg för att biologiska faktorer ligger bakom kvinnors belastningsskador. Skillnader mellan mäns och kvinnors hormoner och muskler ligger inte bakom arbetsskadorna. Rapportförfattarna har tvärtom funnit att verktyg och hjälpmedel på arbetsplatser, som används i avlastande syfte, i stor utsträckning är anpassade efter män, vilket kan påverka uppdelningen av arbetsuppgifter:
   – Det kan användas som ett argument från arbetsgivare, de kanske tänker ”kvinnor kan inte använda det här verktyget” eller ”de når inte”, och så låter man dem göra andra arbetsuppgifter som sliter mer. Men arbetsgivarna borde skaffa anpassningsbara verktyg, säger Svend Erik Mathiassen.

Det kanske kan kosta för arbetsgivare att köpa in anpassningsbara hjälpmedel?
   – Ja, men då skulle jag säga: ta dig en funderare och fråga dig vad det kostar i sjukskrivningar, och med fysiskt trött personal.

Han tror att man måste förändra den ojämställda arbetsfördelningen i flera steg:
   – Det som man kan göra omedelbart är att plocka bort de arbetsuppgifter som ingen vill göra. Man kan bygga bort mycket som är tungt, och det handlar om att man ska göra det som står i Arbetsmiljölagen egentligen. Sen får man dela upp de tunga arbetsuppgifter som är kvar på kvinnor och män och försöka skapa variation.

Utöver det praktiska behövs en attitydsförändring, enligt Svend Erik Mathiassen:
   – Man behöver bli medveten om fördelningen av arbetsuppgifterna och göra något åt problemet. Och man måste sluta bortförklara kvinnors arbetsskador med biologiska ursäkter.