Det började för åtta år sedan, när Lillgårdens äldreboende i skånska Skurup fick en ny chef. Hon hade en annorlunda ledarstil än personalen var van vid, och ville att de skulle bli mer delaktiga i utvecklingsarbetet.
   – Vi brukar på skoj säga att det blev en kulturkrock. Det var en del missförstånd i början. Men när vi väl förstod varför det var bra att vi var med och tyckte till så har det lett till att vi har blivit mer delaktiga i verksamheten, säger Christel Klang, undersköterska och processledare på Lillgårdens äldreboende.

Delaktigheten i arbetet ledde till att Christel Klang tillsammans med kollegan Christel Åberg på torsdagen fick ta emot årets Värdegrundspris på Äldreomsorgsdagarna, som hålls på Stockholmsmässan och arrangeras av tidningen Äldreomsorg. Priset delades ut av äldreminister Maria Larsson, och motiveringen löd bland annat att mottagarna ”personifierar genom sitt osvikliga engagemang och sin inlevelseförmåga Lillgårdens utvecklingsresa som manifesterar att det är fullt möjligt att förändra ett traditionellt arbets- och förhållningssätt.”
   – Vi blev överlyckliga. Man blir stolt som en tupp alltså. Och man känner att man verkligen har fått lite bekräftelse på allt jobb man har gjort, för det har inte alltid varit lätt hela vägen, säger Christel Åberg.

Den stora förändringen på Lillgården är en ny arbetsmodell som personalen har utarbetat tillsammans. Den går ut på att personalen varje arbetspass är schemalagd att ägna sig enbart åt ett särskilt område. Den som ska ägna sig åt de äldres sociala miljö tar på sig en grön skylt som det står ”Miljö” på, och vet då att de inte ska springa på larm eller göra något annat än att vara med de äldre.
   – Arbetet har blivit mer strukturerat och det har faktiskt lett till att vi har frigjort mer tid för de boende, trots att vi inte har blivit mer personal. Och det skapar ett lugn när du är i det sociala och kan bli det, säger Christel Åberg.
   – Känslan vi har i dag är att om du är grön, då är det okej att sitta, då ska du sitta, säger Christel Klang.

Vid prisutdelningen tackade Christel och Christel flera gånger sin chef Elin Gloppestad, och de återkommer hela tiden till att det inte hade varit möjligt utan hennes stöd och backning – eller de andra kollegerna.
   – Vi har varit med från början och varit ute och föreläst om det här, och så är vi ju processledare, vilket innebär att vi står nära chefen och är med och driver utvecklingsarbetet. Jag tror att det är därför som vi får ta emot priset, men vi vill verkligen poängtera att det inte bara är vi två utan våra andra två processledarkolleger, plus resten av personalen, som har jobbat med detta, säger Christel Klang.

Arbetssättet har skapat en bättre arbetsmiljö – det är nästan så att personalen inte vill gå hem för att det är så kul att jobba – och bland det första de gjorde med den nya chefen var att införa en policy om att man inte får prata om kolleger bakom varandras ryggar. Den ökade delaktigheten har lett till att undersköterskorna på Lillgården har fått en ökad pondus, menar Christel och Christel.
   – Detta har fått oss att växa så mycket. För mig känns inte titeln undersköterska rolig längre, vi är inte under någon utan vårt arbete är vårt arbete, säger Christel Åberg.

Prissumman på 25 000 kronor ska gå till personalomsorg. Något kul ska hela personalgruppen få göra för pengarna, men vad har de inte bestämt än.
   – Vi ska börja med att ha en fest i början av november för boende, deras närstående och personal. Sen får vi se, säger Christel Klang.