I LO-styrelsens svar, som vann majoritets stöd, hänvisade man till en ny studieutredning om LO:s utbildningsverksamhet som kommer att lyfta genusperspektivet och menade att det vore onödigt att fatta beslut om utbildningar innan utredningen är klar