Jag har under hösten arbetat på ett privat hemtjänst­företag som var under all kritik. Med ett vinstdrivande företag finns inga pengar till bra omsorg. Samma problem upprepas om och om igen; det fattas personal så att ordinarie får jobba mer vilket leder till sjukskrivningar. Man tar till kortsiktiga lösningar med nya timvikarier som får jobba intensivt en tid och som själva är helt utan trygghet.

Det som händer i omsorgen är ett regelrätt bedrägeri.  De äldre, så kallade kunderna, har betalat för att de, enligt biståndshandläggare som gett sin syn på kundens behov, ska få omsorg enligt den avtalade tiden. Omsorg kan innebära att hjälpa någon att tillreda en måltid, att hjälpa denne med toalettbesök eller att följa med som stöd på en promenad. Men omsorg kan också handla om att sitta ner en stund och prata. Att ta sig tid att lyssna och att ge någon en vänlig klapp på axeln då ensamheten och saknaden efter en bortgången äkta hälft känns tung att bära.

Då handlar det inte om att de 10, 15 eller 30 minuter som tilldelats – och betalats av kunden – ska krympas till hälften eller mindre som är vanligt förekommande.

15 minuters omsorg i stället för 30 betyder att 15 minuters betald tid helt enkelt stjäls från kunden. Kunden har alltså betalat för någonting som den sällan eller aldrig får!

Det är dags att uppdatera statusen på jobben inom välfärden, avskaffa vinsterna inom densamma. Att anställa vettiga, mänskliga och kommunikativa arbetsledare och chefer. Att ge nyanställda en bra start och ge uppskattning till dem som arbetar med ett av de viktigaste jobben i världen. Mer ­resurser till omsorgen i­ stället för att spara på livsnödvändig personal är enda lösningen på bristerna i äldrevården. Att tänka sig att äldrevård ska kunna innebära vinster är fel väg att gå.

Socialdemokraterna bär sitt ansvar för en misslyckad äldrevårdspolitik, men den väg vår nuvarande regering är inne på skrämmer mig ännu mer. Vem vågar egentligen bli gammal med en omsorg som inte är värd sitt namn, som hellre borde kallas förvaring och som dessutom lurar pengar av sina kunder?

Lisa Öhlin, vårdbiträde.