SVAR: Nej, ett av kraven för att studier ska kunna räknas som överhoppningsbar tid är att de måste ha varit på heltid.
/Anna-Katarina Hammarberg