Moderaternas omsvängning i våras, där man backade från den tidigare linjen att kommunerna ska tvingas införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, hade inte tillräckligt starkt stöd i partiet. Med en stor majoritet röstade partistämman, som hölls i Norrköping i slutet av förra veckan, för att LOV bör bli obligatoriskt inom hemtjänsten.
   – Det innebär att vi ska verka för det här nu. Samtidigt är det så att stifta lagar i det här landet är en process som tar lite tid. Så det handlar inte om i morgon utan det handlar om en viljeinriktning, säger Martin Andreasson, ledamot i Moderaternas partistyrelse och med i den grupp som tog fram partistyrelsens skrivning om LOV inför stämman.

Samtidigt pågår en särskild utredning om Lagen om valfrihetssystem, sjösatt av äldreminister Maria Larsson (KD). Den ska vara klar i januari 2014 och en av de saker som utredaren tittar på är om LOV bör bli obligatoriskt eller inte. Martin Andreasson säger att resultatet av den utredningen inte spelar någon större roll för vilken politik Moderaterna vill driva – men troligen kommer det att dröja till efter att utredningen presenteras innan en lagändring kan bli aktuell.

Moderaterna tycker att LOV är bra för att det ökar valfriheten för brukarna. Samtidigt finns det kommuner som har infört LOV men inte lyckats locka till sig en enda utförare, utöver kommunens egna. Våren 2012 var det enligt en rapport från Konkurrensverket 26 kommuner. Det är ofta i glesbygdskommuner där utförarna inte tycker att det finns tillräckligt bra förutsättningar för att bedriva en verksamhet.
   – Det var ju en av de invändningar som partistyrelsen hade i sina formuleringar, där man förespråkade mer av frivilliga processer i kommunerna. Men jag kan bara konstatera att partistämman valde att säga att man tror att det blir mer valfrihet om man är snabbare och tydligare i lagstiftningen, säger Martin Andreasson.

Han poängterar att moderatstämmans beslut innebär att valfrihetsystem bör införas för alla i hemtjänsten, men att det är upp till kommunerna att definiera i vilken omfattning, vilka kvalitetskriterier som ska gälla och hur stor hemtjänstpengen blir.

Men i de kommuner som inte lockar några företag blir det ju inte den här valfriheten som ni pratar om även med en tvingande lagstiftning?
   – Det beror ju på hur kommunen väljer att göra. Jag kan tänka mig att man kan dela upp kommunens hemtjänstverksamhet i olika bitar för att ge möjlighet att välja. Lokala förutsättningar öppnar för olika lösningar och det viktigaste är inte hur utan att man har möjlighet att välja.