SVAR: Om du är 100 procent ledig för studier men ändå vill kunna hoppa in som vikarie vid behov måste du komma överens med din arbetsgivare om detta. Du har alltså ingen automatisk rättighet att få gå in och arbeta under studieledigheten.
/Margaretha Johansson