– Jag ska besöka arbetsmarknadsdepartementet senare idag och framför gärna synpunkterna, sa Anders Ferbe, ordförande i IF Metall som författat uttalandet med kraven.

De 100 ombudsmän som utgör LO:s representantskap, LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna, antog uttalandet med krav på en bättre arbetsmiljölagstiftning med ett rungande ja.

Anders Ferbe, som läste upp uttalandet för representantskapet, kritiserade regeringens passivitet i arbetsmiljöfrågorna. Ett exempel han höll fram är nedläggningen av Arbetslivsinstitutet som bedrev forskning om arbetsmiljö. Mot bakgrund av den tragiska dödsolyckan på SSAB:s anläggning i Luleå framfördes också krav om nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatser samt att arbetsmiljöutbildning blir obligatoriskt på polishögskolan.         

Tre av Kommunals skyddsombud om den viktigaste arbetsmiljöfrågan på deras respektive arbetsplatser:

Anette Rönnemyr, barnskötare, Trelleborg:
   – Den viktigaste arbetsmiljöfrågan handlar om den psykosociala arbetsmiljön. Det är en ständigt återkommande fråga eftersom det blir en större press på personalen vid arbetstoppar, till exempel under de veckor då vi har utvecklingssamtal eller när många är sjuka. Förut hade vi utvecklingssamtalen på kvällstid, men de senaste åren har vi dem på dagtid. Det har varit mycket positivt.  

Lisa Westling, boendestödjare i Majorna-Linné, Göteborg:
   – En fråga som är aktuell är den om rökning. Vi som jobbar i hemmiljöer är väldigt oskyddade och det kan hända att vi får gå i rök i flera timmar om dagen. Dessutom saknar vi arbetskläder och det är ju inte så kul med privata kläder som luktar rök. Jag tycker att man borde villkora de här insatserna. Säg att vi är hemma hos en person fyra timmar, då borde rökning under den tiden inte vara tillåten.

Maria Enryd, huvudskyddsombud i stadsdelen Spånga-Tensta, norra Stockholm:
   – De största arbetsmiljöproblemen rör den psykosociala arbetsmiljön. Bakgrunden kan handla om ledarskapsproblem, att regler och rutiner är otydliga. Man kan till exempel inte ha en chef som säger en sak ena dagen och en annan som säger något annat dagen efter. Vi har bland annat krävt att HR-strateger (som arbetar med personalfrågor) på förvaltningen ska ha enskilda samtal med medarbetare för att förstå situationen på arbetsplatser. Det är ofta ett långsiktigt arbete som kräver många samtal, men vi har ett gott samarbete med vår förvaltning.