Ytterligare ett krigsärr
och 1000 nätter
av tankar tystnad.