SVAR: Ett lönebidrag är i sig ingen egen anställningsform. Om en arbetsgivare får ett lönebidrag för att anställa en viss person ska den personen anställas enligt reglerna i lagen om anställningsskydd eller i kollektivavatlet. Bidraget får arbetsgivaren som kompensation för individens nedsatta arbetsförmåga. Om man är anställd och blir sjuk har arbetsgivaren inom vissa ramar skyldighet att omplacera och/eller anpassa arbetsuppgifterna efter individens förmåga. Kontakta Kommunal lokalt för ytterligare information om vad som hänt på din arbetsplats.
/Ameli Andersson