Vid Europafackets styrelsemöte som pågår i Bryssel diskuteras ett förslag om hur rättsliga processer kan bli ett vapen mot fortsatta nedskärningar i medlemsländerna.

Det handlar om möjligheten att anmäla kommissionen, rådet och medlemsländerna till EU-domstolen för brott mot EU-rätten, att anmäla EU och dess medlemsländer till Europarådets domstol för brott mot de mänskliga rättigheterna och den sociala stadgan samt att anmäla EU och dess medlemsländer till FN-organet ILO för brott mot konventioner om grundläggande fackliga rättigheter.

Europafacket menar att det strider mot EU-rätten, ILO-rätten och mänskliga rättigheter när EU tvingar fram sänkta löner och att kollektivavtal ogiltigförklaras i krisländerna.

Enligt Europafacket har EU inte rätt att lägga sig i löner och lönebildning i medlemsländerna. Därför motsätter sig Europafacket också att kommissionen kommer med rekommendationer eller uppmaningar till alla medlemsländer att hålla lönerna nere.

Europafacket konstaterar att juridiken har fått stor betydelse i Laval-målet och andra fall i EU-domstolen. Dessa domar har påverkat lagstiftningen i många medlemsländer till fackens nackdel.
Tanken med förslaget är med juridikens hjälp istället flytta fram löntagarnas och fackens positioner.