KA har tidigare skrivit att en utredning om arbetsmiljön startats efter att en anställd på Distansgatan 7 vänt sig till Kommunal. Enhetschefen Erika Lörinczy, som fått mycket uppmärksamhet för sin vårdfilosofi och ledarstil, får lämna sitt jobb med 12 månadslöner.

Enligt en anställd ska det ha pågått en rad oegentligheter på natten: personal har sovit, ätit av brukarnas mat, tittat på vålds- och porrfilm med mera.

Inger Krefors, äldreomsorgschef i stadsdelen Öster i Borås, bemöter detta såhär:
   – Det pågår vissa saker på natten, visar vår utredning. Sedan kan allt inte styrkas, det här med filmer – någon menar att det var American Pie där det är lättklädda kvinnor. Och att vissa sover mellan tolv och fem, det fattar jag ju att det inte är så. Det är överdrifter från vissa men sanningen ligger nog någonstans mitt emellan.
   – Vi ser att det är grupperingar i nattpersonalen. Man har kunnat välja vem man inte vill jobba med och det blir kränkande för dem som ingen vill jobba med.

Enligt utredningen, som KA tagit del av, framkommer från flera i nattpersonalen: att enhetschefen umgåtts privat med personal, att chefens filosofi om att ha roligt på jobbet har gått för långt och att det förekommit sexuella trakasserier mellan personal.

Chefen har fått gå men kommer någon personal att bli omplacerad?
   – Det är svårt för mig att uttala mig om, jag har inte kunnat kalla dem till något möte än. Arbetsgivaren kommer vidta åtgärder med anledning av arbetsmiljön.

Inger Krefors säger att de har försökt etablera ett samarbete med chefen Erika Lörinczy sedan stadsdelen bildades 2011.
   – Jag vill inte gå in i anledningarna med respekt för henne. Men chefen är alltid ansvarig för arbetsmiljön.

Och det ansvaret har hon inte tagit?
  – Så är det.
  – Det har inte tagits på allvar när personalen tagit upp oegentligheter, det har kommit upp nu under utredningen, till slut tar personalen inte upp problem över huvud taget, om ingen lyssnar på dem.

Anhöriga till boende på Distansgatan 7 har skickat många brev till kommunen och haft manifestation till stöd för den avgående chefen. De lyfter fram henne som en eldsjäl och är rädda att det som gör Distansgatan till ett så bra äldreboende, kommer gå förlorat nu.
   – Det är inte anhöriga som bestämmer vem som är chef på ett äldreboende, säger Inger Krefors.
   – Vi vill fortsätta som förr. Vi har personal som jobbar heltid med aktiviteter och det har man inte på alla boenden, och det ska man självklart fortsätta med. Det finns 80 duktiga omvårdnadspersonal, ett äldreboende står inte och faller med en person.

Av skrivelser till kommunen framgår att en del personal ifrågasätter sin chef, medan andra inte känner igen sig i de problem som kommit fram, till exempel vad gäller sexuella trakasserier.
   – Den samlade bedömningen är att personalen vill gå vidare nu, säger Matias Mustonen på Kommunal i Borås.

Skyddsombud på boendet är nu med om att ta fram bättre rutiner och strukturer på arbetsplatsen.
   – Vi har pekat på att det saknades rutiner gällande kränkande behandling och grupperingar. Målet är att det bli något bra av den här cirkusen, säger Matias Mustonen på Kommunal.
   – Det har varit ett väldigt tillåtande klimat på Distansgatan, man kanske har trivts för att man har mer friheter än arbetsplatser i stort. Men Arbetsmiljöverkets krav på rutiner och strukturer har inte fungerat fullt ut.

Förra året var Distansgatan 7 föremål för en tv-serie. KA har tidigare skrivit ett reportage om det originella äldreboendet. Personalen fick åka på studieresor utomlands varje år. Personalen lyfte fram Erika Lörinczy som en ovanlig chef som gav personalen stor frihet. Hon kallade sin ledarstil för ”management by love”.
   Erika Lörinczy har avböjt att ge sin syn på saken i Kommunalarbetaren.