SVAR: Det är riktigt att lupiner kan vara giftiga för både människor och djur. Giftet i lupiner är en mängd olika alkaloider som bildar en sorts kväveförening och man hittar giftet i framför allt frön och fröskidor.
Men alla lupiner är inte gift-iga. Man har lyckats korsa fram varianter som inte innehåller så mycket alkaloider och som kan användas som djurfoder. De mycket proteinrika fröna har bland annat använts av inkaindianerna som föda.
   Genom att koka fröna ordentligt lyckades man få bort de giftiga ämnena och avkoket användes sedan för att bekämpa ohyra på både textilier och husdjur. Eftersom lupiner ratas av de flesta djur som föda, lärde man sig ganska fort att plantera lupiner runt känsliga odlingar. Kanske värt att prova mot glupska rådjur och harar?
/Åke Kestner