SVAR: Att göra i ordning 600 portioner och servera dessa under två timmar låter väldigt mycket under så kort tid. Jag förstår att detta innebär en väldigt hög arbetsbelastning för en person.
När det gäller problem med arbetsmiljön ska du i första hand vända dig till din arbetsgivare och påtala bristerna. Får du inget gehör där vänder du dig till ditt skyddsombud. Finns inget skyddsombud på din arbetsplats vänder du dig till facket där du bor, som då kopplar in ett regionalt skyddsombud. Ombudet kan vidta åtgärder mot arbetsgivaren så att denne åtgärdar problemet med arbetsmiljön.
/Tord Almlöf