– När man konstruerade dagens pensionssystem utgick man från att skillnaderna i inkomster skulle minska, men det har de inte gjort. Då är det uppenbart att det här är en del vi måste titta på, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) till KA.

Maria Arnholm höll ett kort anförande på dagens konferens om deltidsarbete och pension i de nordiska länderna. Hon kritiserade de stora skillnaderna i mäns och kvinnors pensioner, men underströk att hon i första hand vill jobba för rättvisa löner mellan män och kvinnor och att alla som vill ska få jobba heltid.
   – Jag kommer inte föreslå någon radikal förändring av pensionssystemet när det gäller den här aspekten. Men man kan inte blunda för de problem som finns, säger hon till KA.

Det är NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, som på uppdrag av Nordiska ministerrådet har kartlagt deltidsarbetet i Norden.
   Med Finland som undantag, jobbar cirka 30 procent av de sysselsatta kvinnorna i de nordiska länderna deltid. Forskarna har med hjälp av experter på de olika ländernas pensionssystem räknat på hur det slår på pensionen. Ett av typfallen är en undersköterska som jobbat 75 procent i tio år. Det som skiljer exemplet från en verklig löntagare är att personen jobbat mer. Den har inte varit sjuk eller föräldraledig utan jobbat hela livet.

Beräkningarna visar att de deltidsarbetande i Sverige, Finland och Island är betydligt sämre skyddade pensionsmässigt. Här får den som deltidsarbetat i tio år 96 procent (Sverige), 95 procent (Finland) och 94 procent (Island) av en heltidsarbetandes pension.

I Norge får den deltidsarbetande lika mycket som den som jobbat heltid. I Danmark skiljer det väldigt lite, en procent.
   – Danmark har sin folkpension kvar och den är inte inkomstrelaterad, den kompenserar för lägre inkomst. Enbart tjänstepensionen, som i Danmark utgör en liten del, påverkas av deltidsarbetet, förklarar Professor Mariann

Sundström professor vid institutet för social forskning Sofi, på Stockholms universitet som har lett studien.
   – Men om ni tycker det verkar kul att bo i Danmark har man nu bestämt att pensionsåldern ska höjas till 70 år, flikar hon in.

Norge kompenserar den som tar hand om barn, upp till det att yngsta barnet är fem år. Men det är bara de som jobbar deltid som kompenseras för att vara hemma med barnen, vilket förklarar utjämningen av pensionen. Dessutom får den som arbetat 30 år i offentlig sektor full tjänstepension även om den jobbat deltid.

I Sverige ges kompensation för vård av barn till barnet är fyra år. Till alla, oavsett om man jobbar hel eller deltid. I det danska och norska pensionssystemet subventioneras alltså deltidsarbete av andra skattebetalare som jobbar heltid.

En annan slutsats i rapporten är att de som jobbar deltid men inte har barn, till exempel många som har ofrivilliga deltider, förlorar mer på att inte ha heltid än de som är föräldrar.

Även om effekterna av att jobba deltid under en begränsad tid som tio år ter sig små, får vi inte glömma att det ojämställda arbetslivet i sin helhet är förödande för många kvinnors privatekonomi. Det påpekade Maria Hemström Hemmingsson, huvudsekreterare delegationen för jämställdhet. Under ett helt arbetsliv tjänar män i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mer än kvinnor. Hälften av alla kvinnor som idag går i pension idag ut mindre än 8000 kronor i månaden att leva på. Män har i genomsnitt över 18 000 kronor i pension före skatt.

Så många jobbar deltid

I Norge: 36 procent
I Sverige: 31 procent
I Danmark: 29 procent
I Island: 26 procent
I Finland: 15 procent
Andel av de sysselsatta kvinnorna mellan 25 och 64 år 2012.