Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet mobiliserar nu LO för regeringsskifte och för att löntagarnas frågor ska lyftas i valrörelsen. Efter en rad exempel på sociala mediers betydelse i olika frågor, som sjukförsäkringen i valet 2010, Kommunals busstrejk i våras och SAS-krisen förra året, lanserade LO på måndagen satsningen Opinionsverket. Det är tänkt att bli ett digitalt nätverk dit man kan anmäla sig om man vill vara med och ”påverka samhällsutvecklingen utifrån ett progressivt löntagarperspektiv”.
   – Vi ser i dag hur otroligt snabbt det går att diskussioner formas och nyheter som har sin grund i det som har uttryckts i digitala medier fastnar i folks medvetanden. Om inte arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen är där, då är det någon annans idéer som kommer vara de som snurrar runt. Vi måste vara där för att det är en viktig arena, säger Johan Ulvenlöv, sociala medier-strateg på LO och den som står bakom satsningen.

Tanken är dels att LO, med hjälp av tips från medlemmarna i nätverket, ska kunna ta fram egna nyheter som de kan få hjälp med att sprida – via sociala medier som Twitter, Facebook, Instagram och bloggar. Men det kan också handla om att medlemmarna i nätverket kan få hjälp med faktaunderlag om de har någon idé.
   – Många har hört av sig till oss och efterfrågat om vi kan göra något tillsammans på nätet. Man kanske inte känner att man har tid att göra den här undersökningen eller titta på de här siffrorna, men det kan vi, för vi har den kunskapen oftast, vi kanske till och med har informationen framtagen redan, säger Johan Ulvenlöv.

Men även om det är en digital satsning så behöver man inte vara bevandrad i sociala medier för att vara med. Opinionsbildningen kan också bestå i att dela ut flygblad eller diskutera med kollegerna på arbetsplatsen. Sajten får fungera som en sambandscentral.
   – Det kan vara så att man är intresserad av att skriva debattartiklar och insändare men behöver underlag. Vi låser inte fast oss vid att man ska vara en nätaktivist. Vi tänker oss att här ska du kunna vara med och göra saker och stötta på det sätt som du själv tycker är värdefullt.

Opinionsverket befinner sig just nu i en uppbyggnadsfas. De som anmält sig uppmanas att försöka värva fler personer. Men när de har blivit tillräckligt många – om någon vecka, tror Johan Ulvenlöv, så kommer den första nyheten presenteras. Han tror att nätverket kan samla upp emot 10 000 människor, eftersom satsningen är långsiktig och är planerad att finnas kvar även efter valet. Hittills har LO satsat drygt 100 000 kronor på projektet.

Men en liten aktion har de redan hunnit med – på lanseringsdagen fick Svenska Dagbladets ledarredaktion en bunke sura karameller skickade till sig och Aftonbladets ledarredaktion en bunke söta karameller.
   – Vi ville säga att vi finns där och att vi kanske är de sura karamellerna i Svenskans ledarsidas vardag. Aftonbladet tycker vi skriver lite bättre saker, säger Johan Ulvenlöv och skrattar.

Opinionsverket handlar bland annat om att opinionsbilda för regeringsskifte nästa år. Hur tror du att LO:s medlemmar som röstar borgerligt reagerar på det här projektet?
   – Det är ett tydligt beslut som vi har i LO att vi ska jobba för att byta politisk inriktning i nästa val och därför ligger det här i linje med det. Så vi följer de beslut vi har.