Kommunanställda undersköterskor inom LSS, personlig assistans och psykiatrin i Säffle har haft ett lokalt avtal om sovande jour, med fullt betalt för 70 procent natten och OB-tillägg för hela natten. För att spara pengar har det lokala avtalet sagts upp. Vid årsskiftet är tanken att det centrala avtalet, som ger sämre betalt, ska börja gälla i kommunen. Nära 100 fast anställda undersköterskor i kommunen och timvikarier kommer att få mindre betalt för samma tid på jobbet. Hur mycket mindre pengar undersköterskorna kommer att få varierar beroende på tjänstgöringsgrad och antal schemalagda nätter.

Anna Svensson räknar med att hon kommer att förlora 1500 kronor i månaden med ett annat avtal:
   – Blir jag av med 1500 kronor i månaden vill jag ju vara ledig och kunna jobba någon annanstans. Men så blir det ju inte. Nu sänks tjänstgöringsgraden och pensionen påverkas negativt.

I torsdags demonstrerade omkring 100 personer mot socialförvaltningens sparförslag och lämnade en namninsamling med mellan 1000-1500 underskrifter till kommunens personalchef. Kommunal i Säffle har inte fått någon beskrivning av konsekvenserna för uppsägningen av avtalet från socialförvaltningen och har därför svårt att säga något om sparförslaget mer än att medlemmarna kommer att drabbas hårt ekonomiskt.   

Anna Svensson menar att sämre lönevillkor kommer innebära att människor inte kommer att vilja jobba inom vården och omsorgen:
   – Inför hösten var det noll sökande till omvårdnadslinjen i kommunen, och det här gör ju att det kommer bli ännu svårare att få folk till vården och omsorgen. Det är ju ingen som vill jobba gratis. Man undrar om det inte är något värt att jobba med människor.

Kommunens socialchef, Curt Urelid, ser också rekryteringsproblematiken och menar att den ”är bekymmersam på sikt”. Han säger att det är svårt att spara pengar inom vården och omsorgen på andra områden än bemanningen:
   – De här verksamheterna har höga personalkostnader. Jag vet att man har resonerat så att den här förändringen av avtalet är ett alternativ till att säga upp tjänster.   

Anna Svensson menar att det är ”bedrövligt att besparingarna alltid går ut över kvinnor”. Men enligt Curt Urelid ska andra förvaltningar, där fler män arbetar, också spara pengar:
   – Säffle är en avfolkningskommun och vi har problem att få in skatteintäkter. Det här är som en ond cirkel som jag inte vet hur man kan bryta, men jag tycker att det är viktigt att behålla kvaliteten i vården.   

På onsdag (23 oktober) fattar socialnämnden i Säffle beslut om budgeten för 2014. Exakt hur de enskilda verksamheterna med sovande jour i Säffle berörs är ännu inte beslutat.