Tillägget handlar om att utvecklingsanställningar inte får ha undanträngningseffekter på övriga anställda. En utvecklingsanställning inom Samhall är tidsbegränsad till ett till två år och kan bli aktuell för människor som tidigare varit sjukskrivna eller arbetslösa. Enligt Mohammed Elmarghichi på Fastighets Region Ost finns en risk att denna grupp tränger ut de med funktionsnedsättningar som vanligtvis är aktuella för Samhalljobb.

Kommunal organiserar omkring 1300 människor inom Samhall. Förbundsstyrelsen fattar beslut om de ska ta med tillägget i sitt avtal på onsdag (23 oktober).

Samhallavtalet

Avtalet löper på 39 månader från 1 juli i år till och med sista september 2016. Under perioden höjs grundlönen med sammanlagt 1 501 kronor och arbetstiden förkortas med 12 minuter per vecka.