Frågan om LOV skulle bli obligatorisk eller inte för kommunerna att införa var det hetaste debattämnet när hälso- och sjukvården diskuterades på Moderaternas partistämma.

Moderaternas hållning har tidigare varit att LOV ska bli obligatoriskt för kommunerna att införa, men för några månader sedan backade ledningen. I förslaget till handlingsprogram föreslog man att inte göra LOV obligatoriskt – möjligtvis i framtiden, som en sista utväg.
Men omsvängingen hade inte förankring i partiet. Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, yrkade för att Moderaterna ska verka för att ”alla äldre som behöver hemtjänst ska ha laglig rätt att välja vem som ska anordna den.”

– Det är de äldre som ska bestämma, inte kommunalrådet, sa Mats Gerdau från talarstolen och fick medhåll från flera partikamrater.
Vid omröstningen vann Mats Gerdaus förslag med stor majoritet mot partistyrelsens och applåder och glädjetjut utbröt. 
Ungefär hälften av landets kommuner har infört LOV inom hemtjänsten. Kommunal vill helt avskaffa LOV eftersom man menar att det har lett till sämre kvalitet för de äldre och sämre arbetsvillkor för personalen.