– Vi brinner  verkligen för socialförsäkringen, säger Anna Kers.
Hon kommer senast från IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, men har en bakgrund på Försäkrings­kassan där hon bland annat jobbat med att ompröva beslut samt företrätt kassan i rätten.
 
Hur känns det att byta sida?
   – Jag tycker inte att det är att byta sida. Det finns ingen konflikt, det viktiga är att den enskilde får den ersättning den har rätt till.

Phillip Eldon har tidigare jobbat på fackets juridiska byrå, LO-TCO Rättsskydd, där han hjälpt kommunalare och andra LO-medlemmar att få rätt till sjukpenning eller sjukersättning.

Kommunal är det förbund som flitigast anlitar rättsskyddet, men nu kommer fler ärenden att hanteras på förbundet.
   – Vi ska fånga upp ärenden som är opinionsbildande­, säger Phillip Eldon.
De medlemmar som behöver rättslig hjälp i försäkrings­ärenden ska även fortsättningsvis i första hand vända sig till sektionen, som i sin tur skickar ärendet vidare till avdelningen. Först när det går till domstol hamnar det på förbundsjurist­ernas bord.

Phillip Eldons och Anna Kers uppdrag blir också att hålla
i utbildningar för de ombudsmän som är försäkringsansvariga på avdelningarna.

ID. Anna Kers

Ålder: 47 år. Yrkesbakgrund: Sjukvårdsbiträde, industriarbetare, omprövare och försäkringsjurist på Försäkringskassan och verksjurist på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Bor: Bostadsrätt på Kungsholmen i Stockholm. Facklig erfarenhet: ”Arbetsplatsombud för Kommunal när jag var sjukvårdsbiträde, satt i klubbstyrelsen för Jusek när jag jobbade på Brottsförebyggande rådet”. Känner extra för: ”De som mobbas och trakasseras på sin arbetsplats”.

ID. Philip Eldon

Ålder: 36 år. Yrkesbakgrund: Spärrvakt, handläggare på Kommunals a-kassa och jurist på LO-TCO Rättsskydd. Bor: Parhus i Huddinge. Facklig erfarenhet: Juseks notarieombud, skyddsombud på LO-TCO Rättsskydd. Känner extra för: ”Att ge en röst åt medlemmarna”.