Det nya systemet handlar om de överträdelser mot arbetsmiljölagen som ännu inte orsakat någon olycka. Inträffar en olycka är det fortfarande åtal i domstol och eventuellt straff som gäller.    

Riksdagen har beslutat om att ett nytt system ska införas och Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på vilka av dagens regler som ska ge sanktionsavgifter istället för möjliga böter och straff i domstol, enligt det nuvarande systemet. När lagändringen träder i kraft första juli 2014 tas alla straff bort från Arbetsmiljöverkets föreskrifter, med några undantag. Ett av dessa rör ungas arbetsmiljö, men LO vill se fler undantag, bland annat för vissa arbeten med giftiga ämnen.    

Att arbetsgivare som slarvar med arbetsmiljön snabbt kan komma att krävas på en sanktionsavgift tycker Sten Gellerstedt är bra. Han är däremot kritisk mot att överträdelser mot ett 50-tal regler varken kommer att innebära sanktionsavgifter eller straff enligt Arbetsmiljöverkets förslag som nu är ute på remiss. Det gäller till exempel vissa regler om att kärl och förpackningar som innehållit giftiga kemikalier ska tydligt ska märkas ut.

Sten Gellerstedt tycker att brott mot fler regler borde ge sanktionsavgifter:
   – Om en arbetsgivare varken riskerar en sanktionsavgift eller ett straff kanske de känner ”vad skönt”, och tar tid på sig att åtgärda de arbetsmiljöproblem som en inspektör vid Arbetsmiljöverket funnit vid en inspektion. Det finns också en risk att inspektörerna inte prioriterar vissa 6:6a-anmälningar om de handlar om sådant som varken ger sanktionsavgift eller ett annat straff. Systemet skickar signaler om att vissa överträdelser mot regler inte är så viktiga.

Det nya sanktionsavgiftssystemet innehåller fyra risknivåer, där nivå fyra är allvarligast. Hur stor en sanktionsavgift blir beror dels på risknivån och dels på företagets storlek. För små företag är miniminivåerna för avgifterna lägre. Sten Gellerstedt är kritisk även mot detta:
   – De kan bli så att sanktionsavgifterna blir lägre för vissa företag med det nya systemet, det tycker vi är fel. Struntar man i arbetsmiljön ska det kosta.

Exakt vilka av Arbetsmiljöverkets regler som kommer kunna ge slarviga arbetsgivare sanktioner är ännu inte bestämt.