Inför valåret 2014, då det blir val till EU-parlamentet samt till riksdag, landsting och kommuner, samlas moderaterna för att diskutera inriktningen av partiets politik.

Ombuden ska ta beslut om framtidsförslag för fler jobb och ökad ekonomisk tillväxt, ett nytt handlingsprogram samt valplattform och kandidater i EU-valet.

Det finns inga nyheter i det politiska innehållet men Moderaterna har fått en ny logotype och kallar sig numera ”Nya M-Sveriges Arbetarparti” vilket har retat en del inom LO och Socialdemokraterna.

Fredrik Reinfeldt kommer att omväljas av stämman som partiordförande. Om valberedningen får som den vill kommer stämman också att välja tre av de fyra nuvarande moderata EU-parlamentarikerna att toppa valsedeln i EU-valet; Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner och Anna Maria Corazza Bildt.

Den fjärde parlamentarikern Anna Ibrisagic har avböjt omval. En oenig valberedning föreslår att hon ersätts av Carl-Oskar Bohlin.
   Med bland kandidaterna finns också en undersköterska, Cecilia Magnusson, som har suttit i riksdagen sedan 1998. Hon föreslås av valberedningen på tionde plats på EU-valsedeln.