Tommy Bergqvist.

Under 1990-talet arbetade han med tidningsdistribution och ådrog sig en whiplashskada på sin arbetsplats. Han kunde inte jobba kvar och fick ett rehabiliteringsarbete på fritidsförvaltningen i Malmö, där han nu är fast anställd. Livränta från Försäkringskassan, som ersätter skillnaden mellan inkomsten innan och efter skadan, har han fått sedan 1997. Under alla år har Tommy Bergqvist anmält förändringar av lönen till Försäkringskassan som man ska. Men 2011 fick han ett brev från Försäkringskassan om att de skulle kontrollera hans livränta. Efter det hörde han inte mer förrän hösten 2012, då handläggare från kassan ringde och berättade att han fått 400 000 kronor i utbetald livränta som han inte haft rätt till, men att han bara behövde återbetala 201 000 kronor. Försäkringskassan menade att Tommy Bergqvists lön ökat så mycket att han inte skulle ha fått livränta under de senaste tio åren. Kassan tyckte att han själv borde ha insett detta (se faktaruta nedan om villkor för arbetsskadelivränta).   

Tommy Bergqvist överklagade Försäkringskassans beslut två gånger på egen hand, utan framgång. Han började betala tillbaka pengar och tog efter en tid ett banklån på 200 000 kronor och betalade av hela skulden, fastän han kände att Försäkringskassan hade fel. Till slut tog han hjälp av Kommunal och LO/TCO rättsskydd. I juli kom Förvaltningsrättens dom som slog fast att han hade gjort rätt hela tiden och att Försäkringskassans åsikt, att Tommy Bergqvist själv borde ha insett att den nya lönen ökat så mycket att han inte längre hade rätt till livränta, inte kunde styrkas. Domen slog fast att han skulle få tillbaka de 201 000 han betalat in, och i måndags (14 oktober) fick han sina pengar åter.

Enligt Claes Jansson, chef LO/TCO rättsskydds försäkringsrättsenhet, driver de väldigt få arbetsskadeärenden, och allt färre ansöker om livränta.  Anledningen till det handlar bland annat om 2008 års förändringar i sjukförsäkringen, enligt Claes Jansson. Han säger att det i och med borttagandet av den tidsbegränsade sjukersättningen nu saknas naturliga prövningstidpunkter för arbetsskador och därmed tillfällen att göra en prövning om arbetsskadelivränta.
   – Det är en skrämmande utveckling. Införandet av den så kallade rehabiliteringskedjan har inneburit att färre skador prövas för att ingen riktigt vet när man kan pröva sin skada. Det kan vara så att sjukpenninghandläggarna på Försäkringskassan inte har koll på det här. Det enklaste vore om man införde en regel i försäkringen om att en arbetsskadeprövning ska göras efter att man har varit sjukskriven i x antal dagar, säger Claes Jansson.       

I 1,5 år har LO/TCO rättsskydd därför träffat fackligt förtroendevalda inom LO- och TCO-förbunden och informerat om arbetsskadelivränta.
   – När vi frågar de förtroendevalda vi möter om varför ansökningarna om livränta minskat så berättar de om ett allt tuffare klimat på arbetsplatserna. Man anmäler inte en arbetsskada i första taget, och chefen jublar ju inte direkt om man kommer och säger att man har skadat sig på arbetsplatsen, säger Claes Jansson.

Att beloppen som Försäkringskassan kräver tillbaka blir höga är egentligen inte så ovanligt enligt Claes Jansson. Det beror enligt honom på att Försökringskassans efterkontroller inte sköts ordentligt:
   – Nu har Försäkringskassan sagt att de ska sköta efterkontrollerna bättre. Men det är lite märkligt att när en myndighet gör fel då händer inget, men när en enskild människa gör fel, då smäller det till, säger Claes Jansson.   

Enligt Monica Svanholm, verksamhetsansvarig för arbetsskadeförsäkringen på Försäkringskassan, strävar man efter att göra efterkontroller vartannat eller vart tredje år. Men hon medger att arbetet med efterkontroller har fungerat dåligt:
   – Vi har inte lyckats med det. Vi har inte hunnit med det under ett antal år. Men vi prioriterar frågan och jobbar mycket med det här.

Tommy Bergqvist menar att han aldrig hade orkat kämpa vidare mot Försäkringskassan utan hjälp av facket:
   – Jag hade aldrig kunnat driva detta själv. Det är viktigt att man inte ger sig.

Arbetsskadelivränta

• Är en ekonomisk ersättning som täcker skillnaden mellan den inkomst du hade innan du skadades och den du har efteråt.
För att få ersättningen måste du förlora minst 11 000 kronor om året och ha en nedsatt inkomstförmåga på minst 1/15.
Källa: Försäkringskassan

När du ansöker om ersättning

• Ansök så fort du kan.
• Lämna en bilaga med tydlig och utförlig beskrivning av dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Beskriv arbetsställningar och liknande. Ta hjälp av skyddsombudet, be dessutom om intyg från arbetsgivare, företagsläkare och liknande.
• Ordna remiss till en läkare specialiserad på arbetsmiljömedicin eller din typ av skada. Be om en utredning av om det finns medicinsk grund för att skadan är en följd av arbetet. Bifoga intyget med anmälan.
• Om du inte varit sjuk innan arbetsskadan uppkom bifoga utdrag ur dina journaler som styrker det eller visa att du inte varit sjukskriven.
• Du ska både anmäla arbetsskadan genom arbetsgivaren och ansöka om ersättning på speciell blankett – 5002 Ansökan ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
• Alla med kollektivavtal är också försäkrade hos AFA försäkring så anmäl skadan även där.
Källa: LO/TCO Rättsskydd, Försäkringskassan