Den 1 september infördes nya regler för arbetssökande: för att få ut a-kassa måste aktivitetsrapporter lämnas in varje månad med information om bland annat sökta arbeten och möten med handläggare. Totalt ska omkring en halv miljon arbetssökande lämna in aktivitetsrapporter varje månad. Kommunals a-kassa var emot införandet av aktivitetsrapporter eftersom såväl enskilda arbetssökande som a-kassorna får mer att göra. I dag (måndag 14 oktober) var tänkt som sista inlämningsdag för de omkring 150 000 arbetssökande med ersättning från a-kassan, den första grupp som ska lämna in aktivitetsrapporter. Men nu har Arbetsförmedlingen utökat inlämningstiden med två dagar. Anledningen till den förlängda inlämningstiden är att Arbetsförmedlingens hemsida haft tekniska problem. Omkring 90 000 aktivitetsrapporter saknas, rapporterar Sveriges Radios Ekot.   

Den som inte lämnar in sin aktivitetsrapport, missar möten med förmedlingens handläggare eller på annat sätt ”missköter sitt arbetssökande” kommer att straffas (se faktaruta om sanktionssystemet nedan). Arbetsförmedlingen skickar meddelanden till a-kassorna när en arbetssökande inte uppfyller ett eller flera aktivitetskrav, och i och med det nya kravet om aktivitetsrapporter kommer Arbetsförmedlingen att skicka fler meddelanden till a-kassorna.
   – Det här innebär väldigt mycket administrativt arbete för oss, säger Helena Wågberg.

För varje meddelande från Arbetsförmedlingen startar Kommunals a-kassehandläggare ett ärende där orsakerna till exempelvis en utebliven aktivitetsrapport utreds, innan a-kassan fattar beslut om åtgärd enligt sanktionssystemet. För att bland annat klara av den väntade ökningen av ärenden har Kommunals a-kassa anställt tolv nya handläggare:  
   – Varje individ och enskilt ärende ska bedömas. Vi kommunicerar alltid med medlemmen först och frågar ”varför har du inte lämnat in en rapport eller gått på det där planerade mötet?”. Det kan ju finnas godtagbara skäl till att man har missat något. Då får medlemmen en viss tid på sig att lämna in rapporten eller de uppgifter som saknas, säger Helena Wågberg.

Nya regler för a-kassa från 1 september 2013

• Alla som är öppet arbetslösa ska lämna aktivitetsrapporter, oavsett vilken sorts ersättning man har (a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, kommunalt försörjningsstöd, nyanlända med etableringsersättning).
• Rapporten kan lämnas in via webben (med lösen och id eller e-legitimation), på en av förmedlingarnas kunddatorer eller muntligen vid besök.
• Alla a-kassor och Arbetslöshetskassornas samorganisation får sammanlagt ett tillfälligt bidrag på 46 miljoner kronor för det merarbete som följer av de nya reglerna.
• Med det nya systemet kommer arbetslöshetskassorna att ha hela utredningsansvaret och fatta beslut om sanktioner.

Nya sanktionssystemet

Om du missköter arbetssökandet
(sen med aktivitetsrapporten, söker inte anvisat arbete, kommer inte på inplanerade möten, söker inte arbete aktivt)
Första gången: Varning
Andra gången: Avstängd från rätten till ersättning 1 dag.
Tredje gången: Avstängd från rätten till ersättning 5 dagar.
Fjärde gången: Avstängd från rätten till ersättning 10 dagar.
Femte gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetstillstånd är uppfyllt.

Om du förlänger tiden i arbetslöshet
(tackar nej till erbjudet arbete, tackar nej till program)
Första gången: Avstängd från rätten till ersättning 5 dagar.
Andra gången: Avstängd från rätten till ersättning 10 dagar.
Tredje gången: Avstängd från rätten till ersättning 45 dagar.
Fjärde gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetstillstånd är uppfyllt.

Om du själv orsakar din arbetslöshet
(säger upp dig, blir uppsagd för otillbörligt uppträdande, lämnar ett arbetsmarknadspolitiskt program)
Första gången: Avstängd från rätten till ersättning 45 dagar (eller 20 dagar om jobbet/programmet var max 10 dagar).
Andra gången: Avstängd från rätten till ersättning ytterligare 45 dagar (eller 20 dagar om jobbet/programmet var max 10 dagar).
Tredje gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetstillstånd är uppfyllt.