EU-kommissionen har presenterat ett meddelande om hur den vill fortsätta arbetet med att förenkla EU-lagstiftningen för små- och medelstora företag med upp till 250 anställda.
   – I Sverige skulle detta gälla omkring 98 procent av alla företag i landet, säger Johan Danielsson.

Kommissionens förslag innebär stopp för planerade direktiv om belastningsskador och att se över direktivet om skydd mot cancerframkallande ämnen som anställda kommer i kontakt med i arbetet.
Samtidigt vill kommissionen ta de länder i örat som inför bättre regler för de anställda än de minimiregler som finns i EU-lagstiftningen, dessa regler blir därmed både minimiregler och maximiregler.

De som bara vill tillåta minimireglerna kallar de bättre reglerna för ”Gold Plating”.
   EU-kommissionen vill införa en offentlig skämslista över de länder som försvårar för företagen genom att ägna sig åt ”Gold Plating”, detta trots att det uttryckligen står i EU-fördraget att det är tillåtet för länderna att ha bättre regler än EU:s när det gäller arbetsmiljö.
   – EU-kommissionen vill alltså inte bara skruva ned arbetsmiljöarbetet på EU-nivå, den vill också sätta press på medlemsländerna att inte gå längre.

Utöver detta vill kommissionen också lägga förslag om att avreglera cabotaget, utländska åkeriers möjlighet att ta körningar i andra länder.
   – Också det är provocerande. Det är mindre än tre månader sedan parlamentet tvingade kommissionen att dra tillbaka ett förslag om släppa cabotaget fritt, säger Johan Danielsson.

Transport och åkeriägarna i Sverige har slagit larm om att den cabotage som nu bedrivs riskerar att slå ut svenska åkeribranschen som allt mer drabbas av social dumping från utländska förare och åkerier.
Syftet med kommissionens förslag är att underlätta för små och medelstora företag i krisens EU. De svenska facken stöder detta, men inte till priset av löntagarnas hälsa, säkerhet och rätt till schyssta jobb med lön att leva.
   – Felet med kommissionens förslag är att den utgår från att allt som är bra för den anställdes arbetsmiljö är en börda för företagen. Men kommissionen borde fråga sig vad företagen och samhället tjänar på att ha friska löntagare med schyssta jobb, säger Johan Danielsson.

Kommissionens förslag, som kallas för meddelande, ska diskuteras vid EU-ledarnas toppmöte 24-25 oktober.
   Inför det toppmötet har LO, TCO och SACO skrivit ett gemensamt brev till statsminister Fredrik Reinfeldt med uppmaningen att stoppa kommissionens förslag.

Ett liknande brev skrev de till honom för två år sedan då kommissionen för första gången presenterade liknande planer.
   – Den gången ställde sig Reinfeldt bakom kommissionens förslag. Vi hoppas att han denna gång är beredd att instämma i vår kritik, säger Johan Danielsson.