Almega har tittat 1 225 kommunala upphandlingar mellan 2009-2011 och funnit att 96 procent av upphandlingarna har fokuserat på lägsta pris, och inte till exempel hygien och arbetsmiljö. Syftet med Almegas granskning är att finna orsakerna till att städningen i den offentliga sektorn ofta beskrivs som dålig. Enligt granskningen är storstadskommunerna allra sämst på att prioritera andra värden.

Att lägsta pris avgör upphandlingarna har lett till att ersättningen per städtimme blivit allt lägre, menar Almega. Det har i sin tur lett till att många företag anställer människor med någon form av anställningsbidrag från Arbetsförmedlingen, eftersom företagens utgifter i form av lön och arbetsgivaravgifter hamnar på samma nivå som ersättningen, enligt rapporten.