KA har tidigare skrivit om att Kommunal och Vårdförbundet lagt skyddsstopp på Elgströmska. Bakgrunden handlar bland annat om dålig bemanning, personal med otillräcklig kompetens och lågt förtroende för cheferna. Det har lett till stor oro bland de anställda. 

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på Engelströmska och valde att häva Kommunals skyddsstopp, men beslöt samtidigt att Attendo skulle ta fram handlingsplaner för arbetsmiljön på Elgströmska i samråd med företrädare för Kommunal och Vårdförbundet. De har hittills hunnit med ett möte och enligt Britt-Marie Balaj står de ”väldigt långt ifrån varandra” i synen på verksamheten.

Nästa möte är planerat till nästa vecka, men i och med kommunens beslut är det oklart om det kommer att bli av. Enligt Britt-Marie Balaj är det mötet ”ännu inte inställt”.