Många har blivit utförsäkrade i och med att lagtexten tidigare gav utrymme för tolkning. Enligt Magnus Eriksson, förbundsjurist vid LO-TCOs rättsskydd, har det förut varit oklart hur sjukdomshistoriken ska vägas in i Försäkringskassans beslut. För personer med diffusa diagnoser kan domen innebära att det blir lättare att få sjukersättning i och med att domen klargör att diagnoserna i sig inte ska vara avgörande för beslutet, enligt Magnus Eriksson.

Försäkringskassans chefsjurist Eva Nordqvist säger till Ekot att man under förra året öppnat för generösare tolkningar av lagtexten och att om ”sjukdomsbesvären funnits väldigt länge och rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda så kan det jämställas med ett sådant tillstånd att man har rätt till sjukersättning”.