5:2-metoden innebär att man äter som vanligt fem av veckans dagar. I två dagar (som inte får ligga i följd) äter man mycket lite: Cirka 500 kalorier för kvinnor och 600 kalorier för män. Det är ungefär en fjärdedel av den normala mängden.

Många använder metoden främst för att gå ner i vikt. Men även normalviktiga använder 5:2 för att få bättre hälsa, minska risken för sjukdomar och leva längre.
   Metoden är konstruerad för att man ska få effekterna av att fasta på riktigt, men på ett enklare sätt.

När vi äter sätter vi i gång en jätteprocess i kroppen. Halterna av en mängd olika hormoner höjs och sänks i ett komplicerat samspel. Ett av resultaten är att kroppen producerar fler celler.

Vad händer då när vi inte äter? Jo, kroppen satsar mindre på att tillverka celler, och mer på att laga och bevara de celler som redan finns. Då kan kroppen självläka cellskador som kan ligga bakom flera sjukdom-ar. Till exempel diabetes 2, hjärt- kärlsjukdom och cancer.

Man kan mäta förbättrade halter av många ämnen i kroppen på människor som har fastat. Ämnen som man kan bli sjuk av minskar, medan ämnen som skyddar kroppen ökar. Det tyder alltså att på man skulle kunna bli friskare och leva längre genom att fasta.

Att det fungerar i teorin behöver
dock inte betyda att det fungerar i praktiken. Forskarna har inte gjort så många och långa studier på människor som skulle behövas för att bevisa effekten.

Däremot har man forskat länge på möss, och de har blivit friskare och levt längre med deltidsfasta. Men det har också funnits bieffekter, som att mössen har blivit små, frusna och infektionskänsliga. Det är inte alls säkert att vare sig fördelarna eller nackdelarna är samma för människor.

5:2 är en mild variant av deltidsfasta och verkar inte kunna skada kroppen. Den kan ha flera goda effekter:

• Viktminskning.
• Minskad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
• Eventuellt ett längre och frisk-are liv.

Flera av de här effekterna kan man uppnå på andra sätt, till exempel genom att motionera och att välja bort mat som höjer blodsockret snabbt.
Den effekt som är speciell med just fastan är den som nämndes i början av artikeln: Att kroppen börjar reparera celler i stället för att producera nya.
Det finns en annan metod som verkar ha samma effekt: Så kallad kalorirestriktion. Varje dag, hela livet, äter man väsentligt färre kalorier än vad som anses normalt. Man äter mycket frukt och grönsaker och ganska liten mängd protein.

För att inte bli sjuk måste man få i sig alla de näringsämnen man behöver på en liten mängd mat. Det kräver stor kunskap och noggrannhet. Därmed är deltidsfasta en enklare och säkrare metod.

Hur mår man då av att deltidsfasta? Många mår bra under fastedagarna, känner sig pigga och skärpta. Andra kan i stället må dåligt, få huvudvärk eller bli yra.
   Några som absolut inte ska deltidsfasta är personer som har eller har haft ätstörningar. För dem kan fastan förstärka eller återuppväcka problemen.

Ordlista

• Fasta: Att avstå från mat, eventuellt även dryck, under en viss tid.
• Deltidsfasta, periodisk fasta och intermittent fasta betyder alla att avstå mat under korta och regelbundna perioder.

Dessa ska inte fasta

Gravida
Barn och ungdomar
Personer med ätstörningar
Underviktiga
Den som har någon sjukdom bör först rådgöra med en läkare.