SVAR: Sommaren är kort och intensiv i Norrland och odlingsmässigt skiljer det sig också en del om du bor i inlandet eller mer kustnära. Det mesta går att odla, men det gäller att använda sig av norrländska provenienser (ursprung) i valet av växter. Även placeringen är viktig. Försök utnyttja de soliga och varma platser du har! Ett grundligt markarbete är också viktigt. Kvävegödsla heller inte för sent, eftersom det försämrar övervintringsförmågan.
Undvik att klippa ner perennerna på hösten, utan låt de nedvissnande bladen fungera som extra vinterskydd.  En handelsträdgård i din närhet hjälper dig välja lämpliga odlingsvärda namnsorter av bärbuskar. Själv tycker jag du kan prova att odla trädpion (Paeonia suffruticosa)  och Clematis alpina, -maceopetala, -sibirica med namnsorter.
/Åke Kestner