SVAR: I alla kollektivavtal som förbundet tecknar finns reglerat vad ersättningen är vid arbete utöver den ordinarie arbetstiden. I kollektivavtalet finns också reglerat när ersättning ska betalas. Eftersom du inte skriver vilken arbetsgivare du har, kan jag inte besvara frågan om du ska ha betalt för påbörjad halvtimme eller inte. Kommunals lokala företrädare kan hjälpa dig med besked.
/Maria Hansson