SVAR: Beroende på hur länge du arbetat på 90 procent kan det finnas möjlighet för dig att stämpla upp till som högst 90 procent.  För att kunna stämpla upp till heltid behöver man normalt ha jobbat heltid i minst 12 månader. Anmäl dig till Arbetsförmedlingen direkt om ditt vikariat försvinner!
/Anna-Katarina Hammarberg