De två nyöppnade äldreboendena på Skogsbruksvägen i Östersund har ungefär tio meter mellan sig och är exakt likadana – det är bara fasadfärgen som skiljer dem åt. Tanken var från början att båda boendena skulle drivas kommunalt, men sen bestämde sig politikerna för att upphandla det ena. De såg ett gyllene tillfälle att jämföra privat och kommunal äldreomsorg och gick under upphandlingen ut med att den som kammade hem entreprenaden skulle få delta i en jämförande studie mellan boendena.

Carema tyckte att det var en så bra idé att de lade ett lägre anbud än vanligt för att vinna upphandlingen.
   – Vi har förväntningar om att tillsammans med kommunen kunna hitta mer material för att leda i bevis vad som driver en god äldreomsorg. Det är mycket fokus på bemanning i media men det räcker inte menar vi, det handlar om vad medarbetarna gör av sin tid och hur de gamla mår, säger Magnus Kiesel, regionchef på Carema.

Studien som nu drar igång kommer att pågå under två år och genomföras av företaget Nordic Healthcare group, som är kopplat till Karolinska institutet i Stockholm. De kommer att titta på en rad faktorer och ta in såväl brukares som anhörigas och personalens upplevelser av boendena. Studien kommer även titta på hur organisationen är uppbyggd och väga in ekonomiska aspekter.  Vård- och omsorgsnämndens ordförande Carina Zetterström (C) tonar ner tävlingsbiten.
   – Jag skulle vilja säga att det handlar om en jämförande studie som ska göras på forskningsnivå och det är ju lite unikt eftersom det på samma plats byggs två identiska hus och så har man olika driftsformer. Det tyckte vi var så pass spännande så vi antog att det skulle finnas intresse, inte bara här lokalt, säger Carina Zetterström.

Men är det inte meningen att ta reda på vilket boende som är bäst?
   – Nej det tycker jag inte att man kan säga när tanken är att titta på hur man jobbar på olika ställen där man har ganska likartade förutsättningar, hur man är organiserade och att försöka lära varandra, se om det finns skillnader i upplevd kvalitet, i strukturell kvalitet, rutiner, skillnader i ekonomi och arbetsorganisation och liknande. Jag ser det som en möjlighet till lärande.

Och de två boendena ska inte vara bittra konkurrenter, utan har pratat om att man exempelvis kan samarbeta kring gemensamma aktiviteter. Inte heller Magnus Kiesel på Carema tycker att man ska tillmäta tävlingsaspekten för stor betydelse. Samtidigt så menar han att konkurrensen kan sporra såväl chefer som personal att göra ett extra bra jobb – och han sticker inte under stol med att Carema vill vara bäst.
Enligt kommunen så har det kommunala boendet 2,5 miljoner mer per år att röra sig med. Carina Zetterström tycker inte att det är ett hinder för studien.
   – Jag har fått den frågan, hur kan man göra en jämförande studie när de ekonomiska förutsättningarna är så olika, men det har jag med varm hand överlämnat till forskarna, säger hon.

Och Fredrik Eklund, forskningsledare för projektet, säger till tidningen Vision att han tycker att det gör det extra spännande.
   – Man får komma ihåg att det är en sak vad man får i ersättning och en annan sak vad kostnaden för det man producerar är. Och det är kostnaden som är det intressanta, det är den som visar hur verksamheten drivs, säger Fredrik Eklund till tidningen.

Rättelse: KA skrev tidigare att företaget Nordic Health Group är knutet till Karolinska Institutet. Det stämmer inte och har dementerats av KI efter att flera medier spridit uppgiften.