SVAR: Det finns ett antal olika larver som kan ställa till problem i gräsmattan, främst pingborren och trädgårdsborren men också larver av harkrankar och hårmyggor. Med så stora skador som ni har misstänker jag att gräsmattan hemsöks av larver av pingborren eller trädgårdsborren.  De lever av gräsrötterna och gräsmattan får snabbt döda partier under försommaren innan larverna förpuppas. Djuren är 25-30 respektive 15 millimeter långa, gulvita med brunt huvud och något krumböjda. Pingborren tar ungefär tre år och trädgårdsborren ett år på sig för att bli färdig insekt.
Rekommendationen är att fräsa upp angripna partier och på så sätt döda larverna, alternativt en biologisk bekämpningsmetod. Då vattnar man med ett substrat med nematoder, vilka angriper och dödar larverna. Det är helt biologiskt, inte giftigt och enkelt att applicera under vissa förutsättningar. Se vidare www.bionema.se
/Åke Kestner