SVAR: Många av insekterna som knaprar på just änglatrumpeten är nattlevande och svåra att upptäcka. De bor och övervintrar gärna i det övre jordlagret i krukan. Man kan leta efter eventuella larver eller äggsamlingar på bladen och ta bort dessa. Vid omplantering på våren kan och bör man också byta så mycket jord som möjligt för att bli av med eventuella övervintrande insekter. Du kan även försöka med att spänna en odlingsduk över den öppna jorden i krukan. Odlingsduken släpper igenom både luft och vatten och fungerar som en barriär mot skadeinsekterna.
/Åke Kestner