Förra sommaren uppmanade Kommunal alla avdelningar att be de arbetsgivare som bedriver hemtjänst där arbetstagarna saknar arbetskläder om att köpa in kläder. Gjorde arbetsgivarna inte det frivilligt skulle Kommunal lokalt göra 6.6a-anmälningar (se faktaruta). Kommunals sektion Sydväst i Stockholms län anmälde Botkyrka kommun och det gav resultat – under detta och nästa år satsar kommunen pengar så att all hemtjänstpersonal ska få arbetskläder. Enligt Arja Wallin är kläderna redan beställda och hon tror att det här kommer leda till att hemtjänstpersonalen får bättre lokaler i framtiden:
   – Följden blir att kommunen måste titta på lokalerna och se över möjligheterna att tvätta kläderna. Det är arbetsgivaren som ska stå för tvätten. Och så måste personalen ha rum där de kan byta om. Det här måste kommunen ta hänsyn till när man planerar ombyggnationer och renoveringar.

Tidigare har tillgången till arbetskläder varierat mellan verksamheterna i kommunen.
   – Förut var det enhetscheferna som beslutade om de hade råd att köpa in arbetskläder eller inte, säger Arja Wallin.  

Kommunal har också fått igenom höjda lägstalöner för medarbetare i Botkyrka kommun som har en yrkesförberedande gymnasieutbildning och minst ett års sammanlagd anställning. De kommer nu att tjäna som minst 19 500 kronor i månaden. I det centrala avtalet mellan Kommunal och SKL från april i år är lägstalönen lägre, 18 970 kronor.
   – Det här är jätteviktigt. Man behöver höja lägstalönerna för att få en högre lönestandard för alla. Men 19 500 är inte mycket pengar att leva på, säger Arja Wallin.

Mellan 30-40 procent av alla kommunanställda i Botkyrka saknar yrkesförberedande gymnasieutbildning, men antalet sjunker, berättar Arja Wallin:
  – Kommunen vill att alla ska få grundutbildningar, och för det används bland annat medel ur kommunens kompetensfond.  

Kommunens fond för kompetensutveckling avsätter 10 miljoner kronor varje år till olika förvaltningar som sökt pengar till utbildningsinsatser. Kommunal kan påverka vart pengarna ska gå genom representation i olika samverkansråd. Utbildningsinsatserna kan bland annat gå till validering av kunskaper så att medarbetare får minst en yrkesförberedande gymnasieutbildning. Validering innebär att den som redan har kunskaper som motsvarar hela eller delar av kurser, t ex gymnasiekurser, kan få dessa kunskaper värderade och betygsatta.

6.6a-anmälan

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.