Arbetet har utifrån Medlingsinstitutet lönestatistik jämfört lönelyften för olika yrkesgrupper under åren 2010-2012 och åren 2000-2002.

Kartläggningen visar, föga förvånande, att verkställande direktörer och verkschefer är dem som har höjt sin lön mest. Där ligger lyftet på 28 600 kronor under tioårsperioden, eller närmare 50 procent.

De största kommunalargrupperna undersköterskor och barnskötare finns inte med i granskningen, eftersom gruppindelningen från Medlingsinstitutet inte är tillräckligt exakt. Vissa grupper finns dock med: köks- och restaurangbiträden har fått höjd snittlön med 5 600 kronor, alltså mindre än en femtedel jämfört med vd:arna. Gruppen ”behandlingsassistenter och fritidsledare” har fått höjd lön med 6 700 kronor och städare med 5 300 kronor. Kommunalargruppernas höjning i procent är ungefär tio procentenheter lägre än direktörernas.