I sitt remissvar på utredningen skriver Kommunal att förbundet håller med om att kommunerna måste bli bättre på uppföljning och kontroll av de privata företagen som tar över kommunal verksamhet. Förbundet frågar sig dock vilka lagliga möjligheter kommunerna har att styra över de privata företagens verksamhet, även om kommunerna enligt lagförslaget ska anta politiska riktlinjer och mål för den verksamhet som läggs ut på privata utförare.

I förslaget sägs att medborgarna ska ha rätt till skälig insyn i de privata företagens verksamhet. Förbundet tycker att den insyn som gäller i kommunal verksamhet ska vara vägledande.

Kommunal håller ändå med om att företagshemlighetslagen och EU-rätten inte gör det möjligt att ställa krav om att företagen öppet ska redovisa alla ekonomiska uppgifter som rör verksamheten. Utredningen tycker ändå att personalkostnader ska vara offentliga uppgifter vilket Kommunal tycker är bra.