Det största av de två avtalen berör närmare 4 000 kommunalare på förskolor, friskolor och fritidshem.
   Det nya avtalet där löper på tre år och två månader och innebär lönehöjningar för heltidsanställda på 1 700 kronor över hela perioden: 500 kronor från 1 september i år, 550 kronor från 1 september 2014 och 650 kronor från 1 juli 2015.

För outbildade från 19 år höjs lägstalönen med 1 160 kronor på de tre åren.
   Det finns ingen individgaranti, utan alla pengar fördelas i lokala förhandlingar. Ett krav från Kommunal var krontalsökningar i stället för ökningar i procent och det har man fått igenom.
Föräldralönen sträcker sig till 150 dagar om man varit anställd i minst två år.

Den stora stötestenen i förhandlingarna var, enligt Kommunal, att arbetsgivarna ville undanta små arbetsplatser från lönerevision. Något som facket befarade skulle leda till att det där inte blev några löneökningar alls. Så blev det nu inte.

Vad gäller avtalet på turism-
och fritidsanläggningar sträcker det sig nu från 1 juli 2013 till och med 31 juli 2016. Avtalet ger samma sammanlagda belopp som det ovannämnda, men med lite annan fördelning per år: 550 kronor från 1 juli 2013, 550 kronor från 1 juni 2014 och 600 kronor från 1 juni 2015. Löneökningarna gäller heltid och saknar också här individgaranti.

För outbildade från 19 år höjs lägstalönen med 1 152 kronor på de tre åren.
   Föräldralönen utsträcks till 180 dagar från och med 1 januari 2014.
Kommunal och KFO är också ense om att inrätta en särskild nämnd för inhyrning av personal. Nämnden ska bestå av tre ledamöter från Kommunal, en från KFO och en opartisk ordförande från Medlingsinstitutet, som parterna utser tillsammans.

Nämnden ska kontrollera om arbetsgivarens inhyrning strider mot LAS eller inte. Liknande nämnder finns bland annat på Handels och Fastighets avtalsområden.