Första kommun i Sverige att bli så kallad Fairtrade City var Malmö. Det var 2006. Sedan dess har antalet stadigt ökat och 17 oktober är det alltså Lidköpings tur.

Diplomeringen innebär bland annat att ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrade-märkta produkter. Antalet arbetsplatser beror på hur många som bor i kommunen, i Lidköpings fall blir det minst 20 arbetsplatser. Kommunen ska också kunna erbjuda Fairtrade-produkter i sina avtal. Det kan gälla exempelvis frukt, socker eller kaffe.

Med på mötet i Stockholm var de två kaffeodlarna Narciso Dominguez och Celine Herrera från Dominikanska Republiken i Mellanamerika.
   – I vårt land finns det barn som inte har tillgång till skor, pennor, papper när det ska till skolan. Vi använder våra Fairtrade-premier så att de kan gå till skolan, berättade Celine Herrera.

Premierna är en del av organisationen Fairtrades verksamhet och ska investeras i lokalsamhället eller i producentens verksamhet.
   Fairtrade innebär också bland annat att det finns ett minimipris som täcker produktionskostnaden, att det finns kriterier med inriktning på socialt och ekonomiskt utsatta odlare och kriterier som ska öka de anställdas inflytande.

Den 17 oktober är också den stora Fairtrade-fika-dagen, då olika företag och organisationer tävlar i vilka som kan servera mest rättvisemärkt kaffe. I fjol vann Coop med Kommunal som tvåa, med 113 000 respektive 82 000 deltagare.

Magdalena Streijffert utsågs till generalsekreterare i augusti, hon har en bakgrund som bland annat riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Hon ser redan nästa steg:
   – Det finns regioner och landsting där man har bomull som inte är fairtrademärkt. Hur vi ska utrota fattigdomen är en fråga som kan kännas väldigt avlägsen, med Fairtrade får man mer kunskap. Varje dag kan vi göra viktiga val.

Detta är Fairtrade

• Organisationen sätter en lägstanivå för det pris som köparen måste betala för Fairtradeprodukten. Det är alltså ett golv.
• Odlarna är garanterade ett högre pris om råvaran också är ekologiskt certifierad.
• Organiserar över 1,3 miljoner odlare och anställda i 70 länder, främst i Syd.
• Det finns fler än 1 300 Fairtrade City-kommuner i över 20 länder.
• Schweiz är det land i världen som konsumerar mest Fairtrade per capita. Sverige ligger fyra.
• Försäljningen av Fairtrade ökade år 2012 med 28 procent till 1,55 miljarder kronor, bara i Sverige.
• En EU-dom från 2012, Mål C-368/10, bekräftar att det går att ställa krav på rättvis handel i offentlig upphandling.