– För många beslut fattas innan vi får vara med och ”samverka”. Arbetsgivaren har sina ledningsgrupper och kommer till oss med sina färdiga förslag, då är det inte mycket påverkan, säger Tord Andersson, som är vice ordförande i Kommunals sektion.

Han påpekar att det finns chefer som sköter sig, men är ändå besviken.
   – Det fortsätter och fortsätter utan att vi kan komma åt det riktigt. Det är därför vi säger upp det.
   Ett annat exempel var när man skulle förhandla om förändringar för ambulanssjukvårdarna.
   – Då tog man med medarbetare för att diskutera vad det får för konsekvenser, men man tog inte med skyddsombuden. Ta våra ombud som vi har valt!

Är du som facklig extra besviken på att det ser ut så här när ni har en socialdemokratisk landstingsstyrelse?
   – Jag vill koppla mer till tjänstemannanivå, det är där det inte fungerar.
Kommunalarbetaren har sökt landstingsdirektör Svante Lönnbark för en kommentar.
   Samverkansavtalet har en uppsägningstid på tre månader, fackets mål är nu att få fram ett nytt avtal med landstinget.