Vårdaren arbetade vid ett gruppboende. I samband med ett firande av en boende drack hon ett halvt glas vin. Arbetsgivaren, Mora kommun, anser att detta var ett brott mot anställningsavtalet och varnade henne.
   Hon var då inte medlem av Kommunal utan drev en egen process med anlitande av advokat i tingsrätten för att få varningen undanröjd.
   Hon vann det målet. Tingsrätten fann att varningen stred mot kollektivavtalet.

Ett par månader senare blev hon uppsagd. Kommunen motiverar detta med att den saknar förtroende för vårdaren eftersom hon inte har insett allvaret i att dricka alkohol på arbetstid, att hon inte i tid genomförde beordrade screeningtester av levern som kan avslöja alkoholmissbruk samt att hon ska ha agerat hotfullt när hon försökte efterforska källan som avslöjande händelsen med vinet.
   – Vid uppsägningen hade hon blivit medlem i Kommunal som har valt att driva ärendet vidare till Arbetsdomstolen, säger Ulrika Edebrink som är förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd.

Hon har som juridiskt ombud lämnat in stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
   – Det blir kanske huvudförhandling någon gång till våren, säger Ulrika Edebrink
   Kommunal kräver att uppsägningen av vårdaren ogiltigförklaras och att kommunen betalar 120 000 kronor till henne för brott mot anställningsskyddslagen. Förbundet tycker inte att det är rimligt att säga upp en anställd som i detta fall drack sex centliter vin på arbetstid vid ett firande av en boende.
   – Vi tycker inte heller att kommunens övriga skäl till uppsägningen är rimliga. Vårdaren har på egen hand genomfört screeningtester av sin lever som visar att hon inte har alkoholproblem. Och anklagelserna om att hon ska ha uppträtt hotfullt vid efterforskning av källan till avslöjandet om vindrickandet stämmer inte, säger Ulrika Edebrink.

Redan i november kommer ett ”systermål” upp i Arbetsdomstolen.
Mora kommun har överklagat tingsrättens ogiltigförklarande av varningen som delades ut till vårdaren.
   – Det målet får hon driva själv med egen advokat, eftersom hon inte var med i facket när varningen delades ut. Förlorar hon det målet får hon själv stå den ekonomiska risken. I det andra målet där hon är medlem i Kommunal är det förbundet som står för kostnaderna att driva hennes sak, säger Ulrika Edebrink.